Vinnare i Guldvargen 2024
SILVER I ÅRETS VARUMÄRKE/IDENTITET

Ingenting är omöjligt

Hecandogruppen

Hecandogruppen är en koncern som består av tre bolag – Tyggården, Hedegården och Hecando. Vi fick i uppdrag att profilera moderbolaget, eftersom det i en växande koncern blir viktigt att kunna kommunicera från moderbolaget och inte bara via dotterbolagen. Vi tog ansats i dotterbolagens varumärkeslöfte till sina kunder att ”ingenting är omöjligt”. I alla fall inte inom de områden bolagen verkar.

Lösningen blev en tillåtande visuell identitet som öppnar upp för många olika möjligheter och inte sätter strikta begränsningar. Symbolen är naturligtvis helig och låter betraktaren förstå, efter en stunds betraktande, att ingenting är omöjligt.  Både symbolen i sig och logotypen i sin helhet kan användas på olika bakgrunder, både färg- och mönstermässigt.  Det valda typsnittet ger också möjligheter att skapa såväl en lätt och luftig känsla som en bastant utstrålning. De definierade profilfärgerna ger även de stora möjligheter att skapa precis den känsla bolaget vill förmedla i varje given situation. Som sagt – tillåtande i stället för begränsande och ingenting är omöjligt.